Kế hoạc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 02/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-SNV ngày 18/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2024

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày