Kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng năm 2024
Ngày cập nhật 02/05/2024

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hương Sơ năm 2024

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.441
Truy cập hiện tại 6