Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 24/04/2024

Căn cứ Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế  về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của ủy ban nhân dân thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ đề ra kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.447
Truy cập hiện tại 4