Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 27/6/2023, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 190/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Huế 6 tháng cuối năm 2023 tại trụ sở tiếp công dân thành phố Huế
Ngày 12 tháng 9 năm 2023, UBND phường Hương Sơ đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc công bố ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố 1, 2, 3 , 4, 5, 7, 8 ,9, 11, 12, 16 phường Hương Sơ nhiệm kỳ 2023 -2026
Thực hiện Kế hoạch số 4213/KH-BCĐ ngày 01/06/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố Huế, về tổ chức đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành...
Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo...
Ngày 17/12/2015, UBND huyện ban hành Công văn số 2221/UBND-NV về việc liên quan đến lễ Noel năm 2015.
Ngày 25/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01 - 31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.413
Truy cập hiện tại 7