Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
40 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
273421/11/202321/11/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
61/2023/QÐ-UBND17/11/202327/11/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2014 và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên huế
59/2023/QÐ-UBND13/11/202322/11/2023xBan hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
265308/11/202308/11/2023xPhê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp/ ủy ban nhân dân cấp huyện/ ủy ban nhân dân cấp xã
260601/11/202301/11/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
2520/QÐ-UBND24/10/202324/10/2023xCông bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
75/2023/NÐ-CP19/10/202303/12/2023xNghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
2359/QÐ-UBND09/10/202309/10/2023xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công và Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy
71/2023/NÐ-CP20/09/202320/09/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
59/2023/NÐ-CP14/08/202315/08/2023xQuy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 305.075
Truy cập hiện tại 3