Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
56 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
600/QÐ-UBND11/03/202411/03/2024xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
592/QÐ-UBND09/03/202409/03/2024xPhê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm Hành chính công cấp Huyện
01/2024/TT-BNV24/02/202415/04/2024xQuy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
09/2024/QÐ-UBND15/02/202429/02/2024xVề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
08/2024/QÐ-UBND07/02/202423/02/2024xBan hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
400/QÐ-UBND06/02/202406/02/2024xCông bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao
361/QÐ-UBND02/02/202402/02/2024xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội Vụ
362/QÐ-UBND02/02/202402/02/2024xCông bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
320/QÐ-UBND31/01/202431/01/2024xCông bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
171/QÐ-UBND12/01/202415/01/2024xphê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.485
Truy cập hiện tại 8