Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Kế hoạch Đại hội TDTT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/12/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/12/2016
Xem góp ý
2xin ý kiến của công dân về việc....
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/12/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/12/2016
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.462
Truy cập hiện tại 9