Cải cách hành chính
Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hương Sơ 9 tháng đầu năm 2023
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chunr quốc gia TCVN ISO 9001:2015  áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ
ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 về việc triển khai 02 dịch vụ công liên thông gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 6/8 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).
Ngày 08/8/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các đơn vị về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh, mạnh về dịch vụ công trực tuyến. UBND phường Hương Sơ kính đề nghị các...
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố Huế;
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa...
1. Dịch vụ hành chính công là:  những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày