Liên thông thủ tục khai sinh, khai tử trên toàn quốc từ 1/7
Ngày cập nhật 19/06/2024
Mã QR đăng nhập DVC

Từ ngày 1/7, 2 nhóm thủ tục khai sinh và khai tử sẽ được thực hiện liên thông điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VneID.

Liên thông các cơ sở dữ liệu

Ngày 10/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính khai sinh và khai tử. Việc liên thông này chính thức thực hiện từ ngày 1/7.

Khi người dân làm nhóm thủ tục khai sinh sẽ được liên thông thực hiện 3 thủ tục: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Khi người dân làm nhóm thủ tục khai tử sẽ được liên thông thực hiện 4 thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí và tử tuất.

Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được Phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Để thực hiện 2 nhóm thủ tục liên thông trên, người dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Ảnh chụp màn hình).

Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sẽ được đơn giản hóa nhờ liên thông các cơ sở dữ liệu, người dân không phải nộp bản giấy.

Các thông tin trong tờ khai điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm… sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động.

Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Nghị định này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử

Nghị định số 63/2024/NĐ-CP cũng quy định rõ hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục trên tại Chương II (Điều 5 đến Điều 15).

Theo Điều 5, hồ sơ thực hiện liên thông các nhóm thủ tục khai sinh bao gồm 2-3 thành phần.

Ở nhóm thủ tục khai tử, tùy vào đối tượng hưởng chế độ mà chế độ tử tuất do 2 cơ quan khác nhau thực hiện nên chia thành 2 bộ hồ sơ khác nhau.

Thứ nhất là hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết được quy định tại Điều 10.

Thứ hai, hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất do cơ quan lao động, thương binh và xã hội giải quyết được quy định tại Điều 11.

Trong trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định.
 
Theo Tùng Nguyễn (báo điện tử Dân trí)
Các tin khác
Xem tin theo ngày