Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/05/2024

Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.

 

 

 

Với mục đích nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

* VỀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân gồm:

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể:

Giải thưởng tập thể được chia theo các khối như sau:

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 02 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối UBND cấp huyện gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cấp xã gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Giải thưởng tập thể được trao cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm cao và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm (số lượng người dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp xã được tính chung vào số lượng thuộc khối cấp xã).

- Giải thưởng tập thể được công bố và trao tại Lễ tổng kết Hội thi.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày