Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hương Sơ
Ngày cập nhật 09/10/2023

Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hương Sơ 9 tháng đầu năm 2023

Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày