Quyết định về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ
Ngày cập nhật 04/10/2023

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chunr quốc gia TCVN ISO 9001:2015  áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ

Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng tại ủy ban nhân dân phường Hương Sơ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày