TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH , KIẾN NGHỊ THỦ TỊCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 29/09/2023

ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

- Tên cơ quan tiếp nhận: UBND Phường Hương Sơ

- Địa chỉ: 143 Nguyễn Văn linh, thành phố Huế.

- Số địa thoại chuyên dùng: (0234)3588088.

- Địa chỉ thư điện tử: huongso.tphue@thuathienhue.gov.vn.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày