Triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình năm 2023
Ngày cập nhật 21/09/2023
Minh hoạ

Xây dựng mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 308/KH-UBND về Triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình năm 2023. Với muc tiêu "Hoàn chỉnh mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố Huế, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn làm động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12 tháng 11 năm 2021"

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Thuế nghe các doanh nghiệp giới thiệu về nền tảng, giải pháp số

Với yêu cầu của kế hoạch đó là:

- Mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình cần đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của địa phương, giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên công nghệ số.

- Mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình được thực hiện kết hợp với việc bám sát Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Tận dụng, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa phục vụ chuyển đổi số của địa phương.

Về giải pháp triển khai được phân thành 03 mô hình thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp xã và nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng Sở, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, cấp huyện và cấp xã để tổ chức thực hiện

Đối vợi lộ trình thực hiện.

- Tháng 9/2023: Ban hành Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình.

- Tháng 12/2023: công bố mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình; Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình.

- Từ 12/2023- 2025: Triển khai mô hình các cấp.

 

QH(VP UBND phường)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 305.008
Truy cập hiện tại 6