Công an phường Hương Sơ phối hợp Đoàn thanh niên phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tiện ích của tài khoản ĐDĐT trên nền tảng ứng dụng VNeID
Ngày cập nhật 06/07/2023
Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn Phó trưởng Công an phường phát biểu chỉ đạo

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế về việc phát động cao điểm thu nhận hồ sơ cấp và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho toàn bộ số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và đã được cấp thẻ CCCD có gắn chip trên địa bàn. Để triển khai có hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn phường. Công an phường đã có kế hoạch phối hợp với ĐTN, hệ thống chính  trị các tổ dân phố thực hiện từ 30/6/2023 đến 30/7/2023.

 

Phường Hương Sơ cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên cần phối hợp Công an phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những tiện ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện, kết hợp với các nhiệm vụ công tác khác để tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.
 
 
Công an phường xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Đảm bảo chỉ tiêu mỗi ngày thu nhận 75 hồ sơ tài khoản ĐDĐT mức độ 2, trong đó 15 hồ sơ/ 01 khu vực cho đến khi hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho số công dân đủ điều kiện (công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ CCCD, có sở hữu, sử dụng ít nhất 01 thuê bao di động) đang cư trú trên địa bàn phường. Đồng thời kích hoạt sử dụng 75 tài khoản ĐDĐT mức độ 2/ 01 ngày, trong đó kích hoạt sử dụng 15 tài khoản ĐDĐT mức độ 2/ 01 ngày/ 01 khu vực cho đến khi hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt sử dụng đối với toàn bộ hồ sơ tài khoản ĐDĐT mức độ 2 đã được thu nhận và phê duyệt của Trung ương./.
Lê Văn Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 780.682
Truy cập hiện tại 81