Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2023
Ngày cập nhật 01/03/2023

         Tháng 3/2023, có thêm nhiều quy định mới được đưa vào áp dụng; trong đó, đáng chú ý là:

          - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của một số ngành;

          - Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của một số ngành, lĩnh vực;

          - Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

          - Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

          - Quy định về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội;

          - Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh,...

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 797.665
Truy cập hiện tại 16