Thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Chủ tịch UBND phường Hương Sơ
Ngày cập nhật 20/06/2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/05/2015; UBND phường Hương Sơ thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường 6 tháng cuối năm 2024 tại UBND phường Hương Sơ - số 143 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 806.365
Truy cập hiện tại 270