Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của UBND phường Hương Sơ
Ngày cập nhật 04/07/2024

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Ngày 04 tháng 03 năm 2024, UBND phường đã ban hành Kế hoạch Chuyển số năm 2024

Bên cạnh các nhóm mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đã triển khai, địa phương tiếp tục đưa ra các giải pháp cụ thể:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. 

- Thông qua các nền tảng mạng xã hội, phương tiện truyền thông để quảng bá các thành tựu đổi mới về phát triển kinh tế xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin liên quan đến các vấn đề của địa phương đến người dân trên địa bàn biết, tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương, đảm bảo thông tin nhanh, minh bạch đến với người dân trên địa bàn.

- Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng phổ biến kỹ năng thanh toán, tiếp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng phân biệt tin thật, giả trên các trang mạng xã hội, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng mạng internet.

- Hướng dẫn giúp người dân, doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số; ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân;…

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp. 

Thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể để xây dựng kế hoạch phối hợp các doanh nghiệp hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá và đưa sản phẩn của địa phương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử,  mở rộng thị trường nông sản và các sản phẩm nổi tiếng của địa phương.

Phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng để cung cấp dịch vụ ứng dụng  thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng ví điện tử Hue-S để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến (giao tiếp không chạm) các dịch vụ công toàn trình và một phần cũng như nhu cầu hàng ngày của tổ chức, người dân, du khách.

3. Bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai.

- Tham gia các lớp chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, Tổ Công nghệ số cộng đồng phường, Tổ dân phố và nhân dân.

- Bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, an toàn an ninh mạng và cán bộ kiêm nhiệm CNTT, công tác văn thư của cơ quan.

- Nêu cao tinh thần tự học, nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin đối với mỗi một cán bộ, công chức trong cơ quan theo nhu cầu của Tỉnh, thành phố.

- Thiết lập chuyên mục chuyên đề về Chuyển đổi số để làm công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền ứng dụng CNTT, phát triển công chức điện tử và công dân điện tử.

4. Giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền số.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, đường truyền internet nhằm phục vụ kết nối liên thông ổn định.

- Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của đơn vị được an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

- Duy trì, nâng cấp Trang thông tin điện tử của địa phương. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ/CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên phần mềm chuyên ngành, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan theo quy định.

5. Kinh tế số.

- Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể để hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, các đơn vị sản xuất ngành nghề truyền thống…. từng bước tiếp cận các nền tảng giao dịch điện từ để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số.

- Vận động các hộ dân có sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ ứng dụng sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả kinh tế.

6. Xã hội số.

- Tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục các cơ sở y tế trên địa bàn, chợ thương mại… theo hướng dẫn tại văn bản số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin về chuyển đổi số do cấp Tỉnh, thành phố tổ chức.

Ngoài các giải pháp triển khai, UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 01 năm tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết và tổng kết để đánh giá.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 806.380
Truy cập hiện tại 272