Triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và hoàn thiện nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 06/06/2024
Sổ sức khoẻ điện tử

Ngày 05/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và hoàn thiện nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện thí điểm Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID (kết nối, hiển thị thông tin sổ sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng VNeID) và hoàn thiện nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối các thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân thành Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế được đầy đủ, chính xác, kịp thời; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đạt 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn tỉnh được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin Số sức khỏe điện tử cá nhân trên ứng dụng VNeID; Đánh giá hiệu quả việc triển khai thí điểm. Cụ thể, lộ trình triển khai như sau:

Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử theo Đề án 06. Đề xuất xây dựng, bổ sung và từng bước hoàn thiện Nền tảng phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế. Báo cáo chủ trương đầu tư triển khai phần mềm, đầu tư hạ tầng trang thiết bị khám lập hồ sơ. Rà soát và cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên Nền tảng quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử... Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/7/2024.

Giai đoạn 2 sẽ cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân trên địa bàn tỉnh đi khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh lên kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên Nền tảng quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế với CSDLQG về dân cư để làm sạch, xác minh thông tin… Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/10/2024.

Giai đoạn 3 thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin Hồ sơ sức khoẻ của người dân lên hệ thống. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng Hệ thống tại địa bàn của từng UBND các huyện/thị xã/thành phố để đưa vào tiêu chí đánh giá chung toàn tỉnh. Thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 31/12/2024.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 800.891
Truy cập hiện tại 21