Tổ chức Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố 6 và tổ dân phố 10 phường Hương Sơ
Ngày cập nhật 21/06/2024
Ảnh (minh hoạ)

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, UBND phường Hương Sơ đã ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND về việc triển khai tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố 6,10 phường Hương Sơ nhiệm kỳ 2023 -2026

Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp, sáp nhập và thành lập tổ dân phố thuộc phường Hương Sơ, thành phố Huế và Căn cứ quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 và Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 của Chủ tịch UBND phường Hương Sơ về chỉ định lâm thời Tổ trưởng tổ dân phố 6,10 phường Hương Sơ, nhiệm kỳ 2023-2026.

Để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành: Từ ngày 10/5 đến ngày 22/5/2024: UBMT TQVN phường đã xây dựng kế hoạch tiến hành hội nghị hiệp thương tại 02 tổ dân phố và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động trong thời gian lâm thời từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024 và phương hướng hoạt động thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2023-2026 và giới thiệu nhân sự bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2024.

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, UBND phường đã ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố 6 và tổ dân phố 10 vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã triển khai đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến hành tổ chức Hội nghị bầu cử tại 02 tổ dân phố 6 và 10.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 783.517
Truy cập hiện tại 49