Đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Ngày cập nhật 31/08/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 về việc triển khai 02 dịch vụ công liên thông gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (gọi tắt là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông)  được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023.

Ngày 25/8/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 287/KH-UBND về việc đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để triển khai 02 quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06 trong toàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tập trung một số nội dung đó là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để nhân dân biết, thực hiện. Hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ 2 trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến Bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

2. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các thủ tục về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Phấn đấu đạt 70% số lượng hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết hồ sơ (Bộ phận một cửa; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Công an; Y tế; Bảo hiểm xã hội) sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm dịch vụ công liên thông.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn theo Phụ lục I, II và sơ đồ quy trình kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ và đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

( Đính kèm kế hoạch)

Tập tin đính kèm:
QH(VP UBND phường)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 305.029
Truy cập hiện tại 5