ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HƯƠNG SƠ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024 -2029
Ngày cập nhật 13/03/2024

Ngày 11/3 tại Hội trường UBND phường Hương Sơ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hương Sơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Sơ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cơ sở tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
 
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới gồm 31 vị. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kì 2024 – 2029. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hiệp thương cử bà Hồ Hoàng Hương tái cử chức danh Chủ tịch, ông Nguyễn Nhật Minh tái cử chức danh PCT UBMTTQVN phường và 03 Ủy viên thường trực 
VP UBND phường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.408
Truy cập hiện tại 5