Tổ chức sơ tuyền sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự năm 2024
Ngày cập nhật 01/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 8150/KH-UBND ngày 09/10/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Huế về việc sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự năm 2024. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hương Sơ đã xây dựng kế hoạch khám tuyển.

Với mục đích và yêu cầu được đặt ra là nắm chắt số lượng, chất lượng của Nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo đủ các điều kiện khám tuyển và đáp ứng theo chỉ tiêu được giao. Đối tượng khám tuyển đợt này là những công dân đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 03/1999 đến hết 02/2006); Nam công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

- Thời gian khám sơ tuyển được thực hiện từ ngày 26/10/2023; Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023 tổ chức sơ tuyển vét.

 Trong thời gian qua để đảm bảo công tác khám sơ tuyển trên địa bàn phường đã được triển khai đồng bộ từ việc tuyên truyền, lên danh sách, nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi khám tuyển đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ khám sơ tuyển đã đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Sau khi kết thúc thời gian khám vét sơ tuyền HĐNV quân sự của phường sẽ rà soát và có hướng xử lý đối với những trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP, Nghị định 37/2022/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật

Kết thúc ngày sơ khám đã có 102 thanh niên có mặt để thực hiện việc khám sơ tuyển và địa phương đang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, động viên các gia đình có con em trong độ tuổi chưa thực hiện việc khám sơ tuyển tiếp tục lên để thực hiện sơ khám đảm bảo theo Luật NVQS và Luật CAND

QH(VP UBND phường)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 799.998
Truy cập hiện tại 47